Pravni podminky

ÜBERSETZUNGSDIENSTE / PŘEKLADY

Falko Ender

Krüner Str. 27
D-81373 München

Tel: +49(0)89/51661997
Fax: +49(0)3222/6426036
Mobil GER: +49(0)1522/3091440
Mobil CZ  : +420 608782963  

Email: info(at)uebersetzungsdienste-preklady.com

DIČ: DE 272922127

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek je Übersetzungsdienste/Překlady (dále jen provozovatel).

Rozsah odpovědnosti

Přestože je základní snahou provozovatele zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, neposkytuje provozovatel žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi či návštěvníkovi stránek za jakékoliv překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu této stránky.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje vhodnost informací obsažených na těchto www stránkách a v dokumentech či souvisejících grafických zobrazeních. Všechny takové dokumenty a související grafické zobrazení jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv záruky a mohou být bez upozornění změněny. Jakékoliv riziko spojené s jejich používáním nese příjemce. V žádném případě provozovatel není odpovědný za škody ani za jejich náhrady a to ani v případě, že provozovatel byl informovaný o možnosti jejich vzniku.

Ochranné známky

Übersetzungsdienste/překlady a/nebo zde uvedené názvy společností mohou být nebo jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odkazy na stránky třetích stran

Provozovatel v žádném rozsahu neodpovídá za obsah stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného natakových stránkách. Provozovatel Vám umožňuje případné propojení se stránkami třetích subjektů jen pro Vaše pohodlí. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas provozovatele s obsahem této stránky.

Prohlášení o ochraně údajů

Všeobecné upozornění a povinné informace

Určení odpovědného subjektu


Subjektem odpovědným za zpracování údajů na této webové stránce je:

Übersetzungsdienste/Překlady Falko Ender
Falko Ender
Krüner Str. 27
81373 München

Odpovědný subjekt rozhoduje sám nebo společně s dalšími o účelu a prostředcích zpracování údajů o osobách (například jméno, údaje o kontaktech apod.)

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé procesy zpracování údajů je možné provést pouze s Vaším výslovným svolením. Odvolání Vámi již uděleného souhlasu je možné provést kdykoli. Pro odvolání stačí pouze sdělení bez předepsané formy pomocí e-mailu. Oprávněnost zpracování údajů, které bylo provedeno v době před odvoláním, zůstává odvoláním nedotčená.

Právo na podání stížnosti u příslušného úřadu vykonávajícího dohled

Coby poškozenému Vám přísluší v případě prohřešku proti právu na ochranu údajů právo na podání stížnosti u příslušného úřadu vykonávajícího dohled. Příslušným úřadem vykonávajícím dohled ohledně záležitostí týkajících se práva na ochranu údajů je zmocněnec pro ochranu údajů ve spolkové zemi, ve kterém se nachází sídlo naší firmy. Následující link odkazuje k seznamu zmocněnců a zároveň k jejich kontaktním údajům: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Přísluší Vám právo údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy automaticky zpracováváme, poskytnout Vám samým nebo třetím stranám. Poskytnutí je prováděno v elektronické podobě. Pokud požadujete přímý převod údajů jinému zodpovědnému subjektu, bude to provedenou pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

Právo na informaci, opravu, zablokování, vymazání

Máte v rámci platných zákonných předpisů právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených údajích, o původ údajů, o jejich příjemci, a o účelu zpracování údajů a případně právo na jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Ohledně této nebo dalších otázek týkajících se tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit pomocí našich kontaktních údajů uvedených v Impressum.

SSL popř. TLS zakódování

Z důvodu zabezpečení a k ochraně přenosu důvěrných informací, které nám zasíláte coby provozovateli webové stránky, využívá naše webová stránka zakódování SSL popř. TLS. Tímto jsou údaje, které předáváte pomocí této webové stránky, nečitelné pro třetí strany. Zakódované spojení poznáte podle „https://“ řádku adresy Vašeho prohlížeče a na symbolu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Soubory Server-Log

V souborech Server-Log sbírá a ukládá poskytovatel webové stránky automaticky informace, které nám zasílá Váš prohlížeč automaticky. Jsou to:

• Typ a verze prohlížeče
• Používaný operační systém
• Odkazující server URL
• Hostname přistupujícího počítače
• Čas požadavku serveru
• IP-adresa

Probíhá slučování těchto údajů s dalšími zdroji údajů. Základ zpracování údajů tvoří čl. 6, odst. 1, pís. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem naplnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Údaje sdělené pomocí kontaktního formuláře jsou ukládány včetně Vašich kontaktních údajů, abychom mohli zpracovat Váš požadavek nebo abychom byli připraveni na případné navazující otázky. Tyto údaje nejsou bez Vašeho svolení poskytovány dále.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři je prováděno výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, pís. b) GDPR). Odvolání Vámi již uděleného souhlasu je kdykoli možné. Pro odvolání stačí pouze sdělení bez předepsané formy pomocí e-mailu. Oprávněnost zpracování údajů, které bylo provedeno v době před odvoláním, zůstává odvoláním nedotčená.

Údaje, které jste nám poskytli pomocí kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání nebo dokud neodvoláte Váš souhlas k jejich uložení nebo dokud už nebude nutné tyto údaje ukládat. Závazná právní ustanovení – obzvláště lhůty uchování údajů – zůstávají nedotčené.

licenční image Fotolia
© Djessi85
© Onur