Nabídka

Zde najdete moji širokou nabídku služeb.

  • obecné a odborné překlady
  • dabing
  • korektury překladů z češtiny do němčiny
  • zvládnu urgentní překlady do 24 hodin
  • zkušenost s velkými rozsahy překladů


V této jazykové kombinaci je jen málo překladatelů do němčiny, kteří jsou rodilými  mluvčími. Pravě proto bych Vám rád - jako rodilý mluvčí - pomohl zajišt'ovat velmi vysokou kvalitu překladů do němčiny.

Zajišťuji včasné a profesionální vyřízení Vaší zakázky, stejně jako budu nakládat důvěrně s Vašimi doklady. Byl bych rád, kdybych Vás mohl přesvědčit o svých kvalitách a těším se na případnou spolupráci.

používaný software:

  • SDL Trados Studio 2017
  • Transit NXT
  • Memosource