PŘEHLED OBORŮ

  • volný čas a odpočinek, cestovní ruch, hotelnictví, gastronomie
  • právo, včetně překladů nejrůznějších smluv
  • ekonomika, finance, bankovnictví, obchod s nemovitostmi
  • audit, daňové poradenství, účetnictví
  • internetové prezentace
  • marketing/průzkum trhu
  • architektura a stavebnictví
  • technika
  • automobilový průmysl